Uw annuleringsverzekering direct geregeld
Buitenhuis Zonneroos biedt de mogelijkheid direct een annuleringsverzekering af te sluiten bij Bovemij via Groepsaccommodaties Nederland.
Klik voor voorwaarden.

Waarom een groepsannuleringsverzekering?
Zonder annuleringsverzekering zitten er vrijwel altijd kosten aan het annuleren van uw reservering. De kosten kunnen oplopen tot wel 100% van het huur- en/ of arrangement bedrag.

Op het moment dat één van uw groepsgenoten iets overkomt en de reis daardoor wordt geannuleerd, heeft degene die aan de groepsverzekering meedoet recht op annulering omdat er binding is met het groepslid.  Indien iemand met een individuele doorlopende annuleringsverzekering iets overkomt en er wordt geannuleerd, dan heeft de rest van de groep geen recht op een uitkering omdat de binding ontbreekt.

Meer redenen voor een groepsannuleringsverzekering:
1. Bij groepen gaat het vaak om een hoog huurbedrag, het is altijd verstandig om dat te verzekeren.
2. De annuleringskans is bij een groep veel groter dan bij een gezin.
3. De afwikkeling van kosten bij een groep is omslachtig en kan aanleiding zijn tot meningsverschillen
4. De groepsannuleringsverzekering omvat ook een dekking voor niet gebruikte dagen. De maximale uitkering voor alle verzekerden tezamen is 100% van de huursom.

Door deze groepsdekking krijgt u annuleringskosten vergoed bij:
* Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een deelnemer aan de groep.
* Overlijden van één niet meereizende, opgegeven persoon die betekenis heeft voor de hele groep.
* Uitvallen van een opgegeven gastspreker. Het horen van de spreker moet een belangrijk deel uit maken van de reis.
* Faillissement van de groep.

Daarnaast zijn de groepsleden individueel verzekerd zodat zij hun deel van de kosten vergoed krijgen bij:
* Overlijden of ernstige ziekte van uzelf, familieleden in 1e of 2e graag of huisgenoten
* Zwangerschap
* Ernstige schade aan huis of bedrijf.
* Onverwacht ter beschikking krijgen van een woning.

De kosten: de premie bedraagt 5,5% van de totale huursom plus euro 3,50 poliskosten en 21% assurantiebelasting.