Disclaimer

de Zonneroos besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

de Zonneroos is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door de Zonneroos.

Munnekeburen, 2013

de Zonneroos

Petra Kempkes en Rob de Wind