Munnekeburen, 2021
Hoe om te gaan met Corona?
Beste gast,
Net als jou, worstelen wij met de onzekere situatie rond de Corona-maatregelen. Wij willen jou en jouw groep graag ontvangen, maar wij hebben geleerd dat dit niet altijd kan. Of omdat wij verplicht gesloten zijn of omdat er voor jullie beperkingen gelden om als groep samen te komen op grond van de Nederlandse maatregelen.
Graag maken wij duidelijke afspraken hoe wij gezamenlijk omgaan met eventuele overheidsmaatregelen.

1. Wanneer er geen beperkingen gelden voor het gebruik van Buitenhuis Zonneroos, dan gelden gewoon de algemene voorwaarden van Stichting Groepsaccommodatie Nederland en de daarin opgenomen annuleringsvoorwaarden.
2. Gelden er beperkingen rond het gebruik van de accommodatie waar wij (binnen redelijke grenzen) iets aan kunnen doen m.b.t. de inrichting of indeling, dan spannen wij ons uiteraard tot het uiterste in om dat voor jullie te verzorgen. Is dat mogelijk, dan gelden er in feite geen beperkingen. Maatregelen die jullie zelf in alle redelijkheid in acht moeten en kunnen nemen, gelden niet als een beperking.
3. Maken de beperkingen en/of de aanpassingen het onmogelijk om de accommodatie met jouw gehele gezelschap te gebruiken? Dan kun je ervoor kiezen om toch te komen met een aangepaste groep. Hiervoor gelden dan uiteraard andere prijzen. Óf je boekt de reservering tot maximaal 2x om naar een andere datum. Deze is gelegen binnen 12 maanden vanaf de datum van het oorspronkelijke verblijf. Omboeken is tevens mogelijk wanneer de accommodatie in zijn geheel niet gebruikt kan worden wegens de geldende overheidsmaatregelen.
4. Bij een iedere omboeking, brengen wij je € 75,00 administratiekosten in rekening. Indien je verplaatst naar een datum in hetzelfde jaar (bijvoorbeeld van februari 2021 naar oktober 2021) brengen wij daarnaast het verschil in huursom in rekening/in mindering.
5. Besluit je om te boeken naar een volgend jaar (bijvoorbeeld van februari 2021 naar februari 2022) dan vragen wij je naast € 75,00 administratiekosten ook een tweede aanbetaling van 25% van de huursom. Indien een reservering voor een tweede maal omgeboekt zou moeten worden, dan gelden in beginsel de uitgangspunten onder punt 4 of 5 – tenzij partijen andere afspraken maken. Verder geldt dat wij, in onderling overleg, van deze afspraken kunnen afwijken bij onvoorziene situaties.
6. Besluit je in geval van beperkingen (genoemd onder punt 3) geen gebruik te maken van de omboekingsmogelijkheid of je hebt reeds eenmaal omgeboekt naar een volgend jaar en wilt niet voor een tweede keer omboeken dan geldt (in afwijking van de normale annuleringsregeling) dat je tot twee maanden van tevoren, 50% van de totale huursom aan annuleringskosten aan ons verschuldigd bent. Indien je annuleert tot twee maanden van tevoren bij de tweede omboeking, brengen wij 75% annuleringskosten in rekening.

In alle andere gevallen gelden de normale annuleringsvoorwaarden zijnde annuleringskosten van 95% (vanaf 2 maanden voorafgaand aan jullie verblijf) tot 100% op de dag van aankomst.

Hartelijke groet,

Petra Kempkes, Buitenhuis Zonneroos

 

 

Groepsaccommodatie met hotelfunctie
Je huurt bij ons een deel van of alle 12 slaapkamers incl. eigen sanitair en alle ruimtes die gezamenlijk gebruikt kunnen worden m.u.v. gebouw de Zonnebloem. Met de 1,5 meter afstand kunnen wij tot 24 personen ontvangen in familie- en/of gezinsverband. Ben je geen familie of kom je niet in gezinsverband en je wilt toch gebruik maken van ons huis neem dan contact met ons op zodat wij kunnen aangeven hoeveel personen wij veilig kunnen ontvangen.

Elk verblijf is, op dit moment, maatwerk.
Kom je met bijv. 10 personen dan is de woon-eetkamer in één ruimte gesitueerd. Kom je met meer dan 13 personen splitsen wij de ruimte op. Je beschikt dan over een aparte eetkamer en aparte zitkamer.

Bevestigen van onze afspraken
Wij sturen je samen met de bevestigingsbrief ook een overeenkomst; een gastenlijst die wij graag per omgaande geretourneerd zien; en de op dat moment voor onze locatie geldende maatregelen. Mochten deze tussentijds veranderd zijn dan sturen wij je voor jullie komst de actuele maatregelen.

Heb je zin om een er deze zomer nog een paar dagen helemaal tussen uit te zijn met een grote (meer dan 12) personen of kleine groep (tot 12 personen) ? De periode van 30 augustus t/m 1 september is nog beschikbaar. Bel ons voor de mogelijkheden. We heten je graag welkom in ons Buitenhuis te Munnekeburen!
Petra & Rob

N.B. voor jongeren, feesten of partijen zijn wij geen geschikte locatie.